fbpx
Matura, kurs do matury,

Kto może zdawać maturę w Polsce?

Matura, kto może zdawać?

Kto może zdawać maturę? Egzamin maturalny w Polsce, powszechnie nazywany maturą, jest jednym z najważniejszych egzaminów w życiu. Otwiera drzwi do dalszej edukacji i kariery zawodowej, stanowiąc istotny element systemu edukacji. Ale kto dokładnie ma prawo przystąpić do tego egzaminu? Oto szczegółowy przegląd osób, które mogą zdawać maturę w Polsce.


Uczniowie szkół średnich

Najbardziej oczywistą grupą są uczniowie szkół średnich, czyli liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych II stopnia. Aby móc przystąpić do egzaminu maturalnego, uczniowie muszą ukończyć naukę w swojej szkole i zdać wszystkie egzaminy końcowe, które są wymagane do otrzymania świadectwa ukończenia szkoły. Oznacza to, że uczniowie powinni pozytywnie zaliczyć wszystkie przedmioty przewidziane w programie nauczania oraz ukończyć praktyki zawodowe (w przypadku techników).

 

Absolwenci szkół średnich z wcześniejszych lat

Egzamin maturalny mogą także zdawać osoby, które ukończyły szkołę średnią w poprzednich latach. Jednak z różnych przyczyn nie przystąpiły do matury bezpośrednio po zakończeniu nauki. Takie osoby mogą zgłosić chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego w najbliższej sesji egzaminacyjnej. Ważne jest, aby absolwenci skontaktowali się z komisją egzaminacyjną odpowiedzialną za przeprowadzanie matury, aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i wymaganych dokumentów.

 

Absolwenci szkół średnich z zagranicy

Osoby, które ukończyły szkołę średnią za granicą, również mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w Polsce. Muszą jednak przejść przez procedurę nostryfikacji. Oznacza to potrzebę uznania zagranicznego świadectwa za równoważne z polskim świadectwem ukończenia szkoły średniej. Proces nostryfikacji odbywa się w kuratoriach oświaty i wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów, takich jak świadectwo ukończenia szkoły oraz szczegółowy opis programu nauczania.

 

Osoby, które nie zdały matury

Uczniowie, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego, ale nie zdali jednego lub kilku przedmiotów, mają prawo do poprawki. Mogą ponownie zdawać maturę w kolejnych sesjach egzaminacyjnych. Procedura poprawkowa jest szczegółowo regulowana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (CKE), która określa terminy i zasady przystępowania do egzaminów poprawkowych.

 

Dorośli uczniowie szkół dla dorosłych

Maturę mogą również zdawać uczniowie szkół dla dorosłych. Osoby, które z różnych powodów przerwały swoją edukację. Jednak postanowiły wrócić do nauki w późniejszym wieku, mają możliwość ukończenia szkoły średniej dla dorosłych i przystąpienia do egzaminu maturalnego. Proces ten jest podobny do tradycyjnych szkół średnich, jednak program nauczania jest często dostosowany do potrzeb dorosłych uczniów.

 

Osoby przystępujące do egzaminu eksternistycznie

W Polsce istnieje również możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego w trybie eksternistycznym. Oznacza to, że osoby, które nie uczęszczały do tradycyjnej szkoły średniej lub ukończyły edukację na poziomie innym niż formalny, mogą przystąpić do matury po spełnieniu określonych warunków. Muszą złożyć odpowiednie dokumenty w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i spełnić wymagania formalne.

 

Matura kto może zdawać? Podsumowanie 

Egzamin maturalny w Polsce jest dostępny dla szerokiego kręgu osób, nie tylko dla obecnych uczniów szkół średnich, ale także dla absolwentów z wcześniejszych lat, osób po szkołach zagranicznych, dorosłych uczniów oraz osób zdających eksternistycznie. Możliwość przystąpienia do matury otwiera drzwi do dalszej edukacji i rozwoju zawodowego, co czyni ją niezwykle ważnym elementem systemu edukacyjnego w Polsce.


Zapoznaj się z resztą artykułów dotyczących matury:

Ile dni do matury 2024?

Dlaczego matura z matematyki jest obowiązkowa?

Kiedy zacząć się przygotowywać do matury ?