fbpx

Kurs z matematyki matura rozszerzenie (dostęp: 30 dni)

Bez kategorii

Moduły

1.1 Podstawowe obliczenia

 • Zadanie 1 – poziom podstawowy
  05:19
 • Zadanie 2 – poziom podstawowy
  06:43
 • Zadanie 3 – poziom podstawowy
  03:42
 • Zadanie 4 – poziom podstawowy
  03:01
 • Zadanie 5 – poziom podstawowy
  02:16
 • Zadanie 6 – poziom podstawowy
  02:33
 • Zadanie 7 – poziom podstawowy
  03:29
 • Zadanie 1
  05:30
 • Zadanie 2
  03:41
 • Zadanie 3
  03:03
 • Zadanie 4
  06:05
 • Zadanie 5
  04:38
 • Zadanie 6
  02:48
 • Zadanie 7
  02:09
 • Zadanie 8
  01:40
 • Zadanie 9
  04:43
 • Zadanie 10
  03:30
 • Zadanie 11
  02:36
 • Zadanie 12
  01:57
 • Zadanie 13
  04:07
 • Zadanie 14
  01:44
 • Zadanie 15
  04:31
 • Zadanie 16
  03:14
 • Zadanie 17
  03:54
 • Zadanie 18
  02:42
 • Zadanie 19
  03:20
 • Zadanie 20
  02:56
 • Zadanie 21
  00:00
 • Zadanie 22
  03:49
 • Quiz

1.2 Dowody algebraiczne

1.3 Wartość bezwzględna

2. Funkcja liniowa

3.1.1 Wstęp funkcja kwadratowa

3.1.2 Równania i nierówności

3.2 Funkcja kwadratowa cz.2

4.1 Wielomiany cz. 1

4.2 Wielomiany cz.2

5.1 Funkcja wykładnicza

5.2 Funkcja logarytmiczna/logarytmy

6. Wyrażenia wymierne

7. Ciągi

8. Granice ciągów i szeregi

9. Planimetria cz.1

9.2 Planimetria cz.2

10. Trygonometria

11. Geometria analityczna

12.1 Kombinatoryka

12.2 Rachunek prawdopodobieństwa

13.1 Granice,pochodne

13.2 Zadania optymalizacyjne

14. Stereometria

15. Arkusze